ສະຫວັນດໍານາ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ສະຫວັນນະເຂດ ປັກດໍາເຂົ້ານາປີແລ້ວ 70%

ເນື່ອງຈາກສະພາບຝົນຟ້າອາກາດໃນໄລຍະນີ້ບໍ່ຕົກຕາມລະດູການ ສົ່ງຜົນໃຫ້ການປັກດໍາເຂົ້ານາປີໃນປີ 2020 ນີ້, ເກີັດປະສົບບັນຫາຫຼາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນບໍ່ມີນໍ້າໃນການປັກດໍາ ຫຼື ຜູ້ທີ່ປັກດໍາແລ້ວ ຕົ້ນເຂົ້າກໍຕາຍແດດຍ້ອນບໍ່ມີນໍ້າຫຼໍ່ລ້ຽງ. ທ່ານ ລັດຕະນະ ໄຊສົມບັດ ຫົວໜ້າຂະແໜງປູກຝັງພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ […]