ສະພາແຫ່ງຊາດ ປະເມີນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ບຸກຄະລາກອນດຳລົງຕໍາແໜ່ງ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ສະພາແຫ່ງຊາດ ປະເມີນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ບຸກຄະລາກອນດຳລົງຕໍາແໜ່ງ

ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ( ສສຊ ) ໄດ້ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງບຸກຄະລາກອນດຳລົງຕຳແໜ່ງ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຮັບຮອງການແຕ່ງຕັ້ງ. ສ່ວນຜົນການປະເມີນບຸກຄະລາກອນຈະໄດ້ນຳສະເໜີໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ທັນວາ. ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ທັນວາ 2019 […]