ສະພາຮັບຮອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຊີວະສຶກສາ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ສະພາຮັບຮອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຊີວະສຶກສາ ປັບປຸງໃໝ່ ເນັ້ນຜູ້ຈົບມາມີວຽກຮອງຮັບ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຊີວະສຶກສາ ໄດ້ຖືກປະກາດໃຊ້ຕາມລັດຖະດຳລັດຂອງປະທານປະເທດ ສະບັບເລກທີ 060/ປທ ລົງວັນທີ 28 ມັງກອນ 2014 ເຊິ່ງເຫັນວ່າດົນພໍສົມຄວນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມໃນປັດຈຸບັນ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງບາງມາດຕາ ເຊິ່ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ. ທ່ານ ນາງ […]