ສະພາສະຫວັນນະເຂດ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ສະພາສະຫວັນນະເຂດ ຮັບຮອງການແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄະລາກອນໃໝ່ 3 ຕຳແໜ່ງ

ນັບວ່າເປັນສິ່ງໃໝ່ ຂອງອົງການນິຕິບັນຍັດ ທີ່ໄດ້ເພີ່ມການພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາຕໍາແໜ່ງສຳຄັນເຂົ້າໃນວາລະປະຊຸມ ແລະຕໍ່ໄປຈະມີການລົງຄະແນນປະເມີນໝາກຜົນການເຮັດວຽກຂອງຜູ້ທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງໂດຍສະພານັ້ນຄືກັນກັບສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງເປັນຕົວແບບແລ້ວກ່ອນໜ້ານີ້. ໂດຍໃນວາລະດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງ ສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຊຸດທີ I ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20-25 ມັງກອນ 2020 […]