ສະພາບອາກາດຮ້ອນ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ວິທີຊ່ວຍໃຫ້ນອນຫຼັບໃນສະພາບອາກາດຮ້ອນແບບນີ້

ອາກາດທີ່ຮ້ອນໃນເວລານີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ຫຼາຍຄົນປະສົບກັບບັນຫາການນອນບໍ່ຫຼັບ ຫຼື ຫຼັບຍາກ ໂດຍບັນຫາການນອນຫຼັບແບບນີ້ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ກັບທຸກເພດທຸກໄວ ແລະ ອາດເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະສັ້ນໆກໍຈະເຊົາໄປເອງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນອັນຕະລາຍໃດໆຕໍ່ຮ່າງກາຍ, ແຕ່ຖ້າເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຮ່າງກາຍບໍ່ໄດ້ພັກຜ່ອນພຽງພໍ ແລະ ອາດກາຍເປັນອາການນອນບໍ່ຫຼັບແບບຊ້ຳເຮື້ອ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍໃນເວລາຕໍ່ມາໄດ້. ວິທີແກ້ອາການນອນບໍ່ຫຼັບໃນສະພາບອາກາດຮ້ອນ: ນອນ ແລະ ຕື່ນໃຫ້ເປັນເວລາ. […]