ສະພາການຄ້າ ຍົກລະດັບຜູ້ປະກອບການລາວ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ສະພາການຄ້າ ຍົກລະດັບຜູ້ປະກອບການລາວ ນໍາສິນຄ້າອອກຕະຫຼາດສາກົນ

ບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງຂອງລາວລ້ວນແຕ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ກໍາລັງຊື້ສິນຄ້າທີ່ຍັງສົດ ແລະ ສະອາດຂອງລາວຢ່າງມະຫາສານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສປ ຈີນ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການລາວໄດ້ເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດສາກົນ ສຄອຊ ຈຶ່ງຈັດສໍາມະນາດັ່ງກ່່າວຂຶ້ນ. ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ການກຽມ ຄວາມພ້ອມເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງສິນຄ້າຢູ່ຕ່າງປະເທດ […]