ສະບຽງອາຫານ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ນະຄອນຫຼວງຈະສຸມໃສ່ຂະຫຍາຍຂະແໜງກະສິກຳ ໃຫ້ສາມາດກຸ້ມຕົນເອງໄດ້

ມາດຕະການຟື້ນຟູ ແລະ ຜ່ານຜ່າວິກິດຈາກໂຄວິດ – 19 ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນທ້າຍປີ ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະສຸມໃສ່ຂະຫຍາຍການຜະລິດກະສິກໍາ ໂດຍເອົາການປູກ ຝັງ – ລ້ຽງສັດ ແລະ […]

ຄຳມ່ວນຫາລື ວຽກງານໂພຊະນາການໃນຊຸມຊົນທີ່ສ່ຽງຂາດສານອາຫານ

ການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ບໍລິໂພກໃຫ້ໄດ້ຕາມຫຼັກໂພຊະນາການ ແມ່ນໜຶ່ງວຽກງານທີ່ສຳຄັນ ເຊິ່ງຄວນເອົາໃຈໃສ່ ເນື່ອງຈາກອາຫານເປັນສ່ວນສຳຄັນຂອງການມີສຸຂະພາບທີ່ດີ. ຖ້າປະຊາຊົນມີສຸຂະພາບດີແຂງແຮງກໍ່ໝາຍເຖິງວຽກງານການພັດທະນາປະເທດຊາດຈະດີຂຶ້ນໄປຕາມ. ສະນັ້ນ ເພື່ອວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໃນວັນທີ 1 ພະຈິກ 2019 ຜ່ານມາ ທີ່ພະແນກວິທະຍາສາດ […]