ສະບຽງອາຫານ ແຂວງວຽງຈັນ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບັນດາກຸ່ມໂຮງສີເຂົ້າຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ

ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຮ່ວມກັບ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບັນດາກຸ່ມໂຮງສີເຂົ້າ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 3 – 7 ກຸມພາ 2020 […]