ສະຖາບັນການເງິນໂຊກໄຊ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ສະຖາບັນການເງິນໂຊກໄຊ ອະນຸມັດເງິນກູ້ຜ່ານລະບົບອອນລາຍໃນປີນີ້

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກໂຊກໄຊ ( ສກຊ ) ໄດ້ເລັ່ງໃສ່ພັດທະນາລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອເຮັດແນວໃດໃຫ້ລູກຄ້າໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຢ່າງສະດວກ – ວ່ອງໄວ ເຊິ່ງໃນປີ 2020 ໄດ້ນໍາໃຊ້ລະບົບເງິນກູ້ອອນລາຍ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວແທນບໍລິການເພີ່ມອີກຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ຄໍາມ່ວນ ແລະ […]