Slide
Slide
Tags ວິທີເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ

Tag: ວິທີເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ

ວິທີເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກພະຍາດທີ່ມາກັບອາກາດຮ້ອນ

ເມື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ລະດູຮ້ອນອີກໜຶ່ງສາເຫດທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍປັບສະພາບນຳບໍ່ທັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີອາການເຈັບປ່ວຍ ຫຼື ເປັນຫວັດໄດ້ງ່າຍ. ມື້ນີ້ພວກເຮົານຳເອົາ 7 ວິທີ ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໄລຍະລະດູຮ້ອນໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກພະຍາດບາດເຍົາມາຝາກ ດັ່ງນີ້: 1 ບໍ່ຄວນດື່ມນໍ້າເຢັນ ຫຼື ກິນນໍ້າກ້ອນໃນລະດູຮ້ອນ: ອາກາດຮ້ອນຕ້ອງຫາທາງຊ່ວຍແກ້ຄວາມຮ້ອນເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍຫຼາຍເກີນໄປເປັນຫຼັກການທີ່ຖືກຕ້ອງ, ການດື່ມນ້ຳເຢັນເປັນວິທີການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ພ້ອມທັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບການຍ່ອຍອາຫານອີກດ້ວຍ ກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດກະເພາະລຳໄສ້ອັກເສບໄດ້ງ່າຍ. ສະນັ້ນ, ເຮົາຄວນດື່ມນ້ຳທຳມະດາ ( ທີ່ຕົ້ມສຸກແລ້ວ ) ຫຼື ດື່ມນ້ຳເກືອສະໝຸນໄພ ເຊັ່ນ:...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read