Slide
sonet-01
Tags ປ້ອງກັນບັນຫາອາການຂີ້ລືມ

Tag: ປ້ອງກັນບັນຫາອາການຂີ້ລືມ

4 ວິທີປ້ອງກັນບັນຫາອາການຂີ້ລືມຂອງໜຸ່ມສາວຫ້ອງການ

ເຊື່ອເລີຍວ່າບັນດາໜຸ່ມສາວຫ້ອງການຫຼາຍໆຄົນມັກຈະມີບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງບໍ່ຫຼາຍກໍ່ໜ້ອຍແນ່ນອນ. ໃນບາງເທື່ອເຮົາກໍ່ຢາກຈະໃຫ້ສະໝອງແລ່ນ, ຄິດຫຍັງກໍ່ໄດ້ໄວ ແຕ່ຕິດຢູ່ບ່ອນວ່າມັກຈະມີບັນຫາອາການຂີ້ລືມທັງທີ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍຢູ່. ເຊິ່ງບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ກຳລັງຈະໝົດໄປເມື່ອຮູ້ວິທີປ້ອງອາການຂີ້ລືມສຳລັບໜຸ່ມສາວຫ້ອງການ ໂດຍມີຄຳແນະນຳດັ່ງນີ້: 1 ການກິນອາຫານເຊົ້າເປັນປະຈຳທຸກມື້: ເນື່ອງຈາກວ່າອາຫານເຊົ້າເປັນຄາບສຳຄັນທີ່ຮ່າງກາຍຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບ ມື້ໃດທີ່ບໍ່ໄດ້ກິນເຂົ້າເຊົ້າໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງໂຕເອງວ່າສະໝອງມັກຈະຄິດຫຍັງບໍ່ອອກ, ສະໝອງແລ່ນຊ້າ ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຂອງການເຮັດວຽກຫຼຸດລົງ ລວມທັງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຮ່າງກາຍຈະມີອາການອ່ອນເພຍ, ບໍ່ມີແຮງ ເຊິ່ງເປັນຍ້ອນຮ່າງກາຍບໍ່ໄດ້ຮັບພະລັງງານຈາກອາຫານເຊົ້າທີ່ຄວນຈະໄດ້ຮັບ. ດັ່ງນັ້ນ, ການກິນອາຫານເຊົ້າຈຶ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ ແລະ ກິນອາຫານທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງໂພສະນາການ ທີ່ສຳຄັນບໍ່ຄວນອົດເດັດຂາດ. ເຖິງວ່າຈະຢູ່ໃນໄລຍະຄວບຄຸມອາຫານຢູ່ກໍ່ຕາມ ເພາະການອົດອາຫານເຊົ້າເທົ່າກັບທຳລາຍລະບົບເຜົາຜານໃຫ້ເສື່ອມລົງ. ເພາະສະນັ້ນ, ເພື່ອໃຫ້ສະໝອງປອດໂປ່ງ, ຈື່ຈຳສິ່ງຕ່າງໆໄດ້ງ່າຍ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read