Slide
sonet-01
Tags ປ່ອຍເງິນຄັ້ງທີສອງ

Tag: ປ່ອຍເງິນຄັ້ງທີສອງ

ສືບຕໍ່ສະໜອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃຫ້ທະນາຄານເປົ້າໝາຍ

ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ( ທສວ ) ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນ ຄັ້ງທີ II ຂອງບ້ວງເງິນ 200 ຕື້ກີບ ທີ່ລັດຖະບານປະກອບທຶນໃຫ້ ທສວ ສໍາລັບປີ 2020 ໃຫ້ແກ່ 4 ທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ. ທ່ານ ນາງ ລັດທະນາ ດວງບຸບຜາ ຜູ້ອໍານວຍການກອງທຶນ ທສວ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read