Slide
sonet-01
Tags ປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ພາກທຸລະກິດເກືອບ 200 ຕື້ກີບ

Tag: ປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ພາກທຸລະກິດເກືອບ 200 ຕື້ກີບ

ທພລ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາ ປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ພາກທຸລະກິດເກືອບ 200 ຕື້ກີບ

ປີ 2019 ຜ່ານມາ ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ ( ທພລ ) ສາຂາແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ສາມາດລະດົມເງິນຝາກໄດ້ທັງໝົດ 273 ຕື້ກີບ, ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນກໍໄດ້ປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ພາກທຸລະກິດໄດ້ເກືອບ 200 ຕື້ກີບ. ທ່ານ ສົມຫວັງ ເພັງມະດວງຈັກ ຫົວໜ້າ ທພລ ສາຂາຫຼວງນໍ້າທາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ປີ 2019 ຜ່ານມາ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read