Slide
sonet-01
Tags ປ່ອຍປາ 2020

Tag: ປ່ອຍປາ 2020

ເພີ່ມຈາກປີກາຍອີກ 5ລ້ານໂຕ! ກະສິກຳຕັ້ງເປົ້າປ່ອຍປາສູ່ທໍາມະຊາດໃຫ້ໄດ້ 55ລ້ານໂຕ

ເພື່ອຄືນຄວາມສົມດູນໃຫ້ທໍາມະຊາດ ພ້ອມສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຮູ້ໃຊ້ຮູ້ທົດແທນຄືນ ໃນທຸກໆປີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈິ່ງມີພິທີປ່ອຍປາຄືນສູ່ທໍາມະຊາດຈໍານວນຫຼາຍລ້ານໂຕ ແລະ ປີນີ້ກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ກະຊວງດັ່ງກ່າວມີແຜນຈະປ່ອຍປາລົງສູ່ແມ່ນ້ຳທຳມະຊາດ, ໜອງ, ບຶງ, ອ່າງເກັບນ້ຳ ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 55 ລ້ານໂຕ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມອຸດົມສົມບູນໃຫ້ແກ່ແມ່ນ້ຳສາຍຕ່າງໆ ແລະ ລະບົບນິເວດ. ທ່ານ ນາງ ວິໄລພອນ ວໍລະພິມ ຫົວໜ້າກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ,...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read