Slide
sonet-01
Tags ປະກາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

Tag: ປະກາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ກະຊວງ ສສກ ປະກາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູຢູ່ສະຖານການສຶກສາຊັ້ນສູງ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ( ສສກ ) ໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູ ຢູ່ສະຖານການສຶກສາຊັ້ນສູງ. ໃນນີ້, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູແມ່ນ ຄູປະຈໍາທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ສິດສອນ ແລະ ປະຈໍາການຢູ່ສະຖານການສຶກສາຊັ້ນສູງ. ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງ ສສກ ສະບັບເລກທີ 593/ສສກ ລົງວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2020 ເລື່ອງ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດວ່າດ້ວຍຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູຢູ່ສະຖານການສຶກສາ ຊັ້ນສູງ. ສສກ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read