Slide
sonet-01
Tags ປອດໄພຈາກເຊື້ອພະຍາດ

Tag: ປອດໄພຈາກເຊື້ອພະຍາດ

ຂໍ້ຄວນປະຕິບັດຫຼັງອອກໄປທາງນອກມາ ໃຫ້ປອດໄພຈາກເຊື້ອພະຍາດ

ເຖິງວ່າຄົນສ່ວນຫຼາຍຈະຢູ່ເຮືອນ ແຕ່ກໍມີຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກໄປປະຈຳການ, ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນເອງຢູ່ຂ້າງນອກ ໃນທ່າມກາງທີ່ເຊື້ອໂຄວິດແຜ່ລະບາດ ຄົນລາວເຮົາຕິດເຊື້ອ 10 ຄົນແລ້ວ (1 ເມສາ 2020) ດັ່ງນັ້ນມື້ນີ້ແອັດມິນເລີຍນຳເອົາ ວິທີປະຕິບັດເມື່ອເຮົາອອກໄປຂ້າງນອກ ແລ້ວຕ້ອງກັບມາເຮືອນ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆທີ່ຈະມາແຜ່ໃສ່ຄົນໃນຄອບຄົວທ່ານ ແລະ ຕົວທ່ານເອງ ດັ່ງນີ້: 1 ປົດເກີນກ່ອນເຂົ້າເຮືອນ 2 ສີດສະເປແອລກໍຮໍໃສ່ໃຫ້ທົ່ວເກີບ, ເຄື່ອງນຸ່ງ, ໂທລະສັບ, ແວ່ນຕາ,ກະແຈ, ເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ 3 ຖິ້ມເຈ້ຍໃບບິນຕ່າງໆລົງຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ 4...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read