Slide
sonet-01
Tags ບໍ່ແກ້ວ ເກັບລາຍຮັບຈາກການແກ້ໄຂຄະດີລົດບໍ່ຖືກຕ້ອງ

Tag: ບໍ່ແກ້ວ ເກັບລາຍຮັບຈາກການແກ້ໄຂຄະດີລົດບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ບໍ່ແກ້ວ ເກັບລາຍຮັບຈາກການແກ້ໄຂຄະດີລົດບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໄດ້ເກືອບ 5 ຕື້ກີບ

ໄລຍະ 5 ເດືອນຕົ້ນປີນີ້ ກອງກວດກາພາສີປະຈຳແຂວງບໍ່ແກ້ວ ທີ່ຂຶ້ນກັບກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ I ( ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ - ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ) ສາມາດແກ້ໄຂຄະດີລົດນໍາເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງໄດ້ທັງໝົດ 191 ຄັນ. ໃນນັ້ນ, ເປັນລົດໃຫຍ່ 137 ຄັນ, ລົດຈັກ 54 ຄັນ ແລະ ປັບໃໝຕາມລະບຽບການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໄດ້ແລ້ວ ເກືອບ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read