Slide
sonet-01
Tags ບໍ່ສັກວັກຊີນ

Tag: ບໍ່ສັກວັກຊີນ

ສະຖິຕິຄົນຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ທັງໝົດໃນປະເທດເຮົາ 85% ແມ່ນບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊິນເລີຍ

ດັ່ງທີ່ຄະນະສະເພາະຄິດຢໍ້າແລ້ວຢໍ້າອີກວ່າ ການສັກວັກຊີນເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການກະຈາຍ, ຮັບເຊື້ອ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນການເກີດກໍລະນີຮ້າຍແຮງ ຫາກຕິດເຊື້ອ ສະນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຄົນໄປຮັບວັກຊີນໃຫ້ໝົດທຸກຄົນໂດຍໄວ ໂດຍທ່ານ ສະໜອງ ທອງຊະນະ ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເຜີຍສໍາຄັນທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ລາຍງານການການທົບທວນຄືນ ສະຖິຕິຄົນຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ທັງໝົດໃນປະເທດເຮົາພົບວ່າ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອເຖິງ 85% ຂອງຈໍານວນທັງໝົດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊິນເລີຍ ເຊັ່ນດຽວກັນ ກໍ່ມີປະມານ 84.6% ຂອງຄົນເສຍຊີວິດ ຍ້ອນພະຍາດໂຄວິດ 19 ທັງໝົດໃນປະເທດເຮົາ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read