Slide
sonet-01
Tags ບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ

Tag: ບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ

ຮອງ ລມຕ ກະຊວງສາທາ ເປັນຫ່ວງວອນທຸກຄົນຢ່າປະໝາດໃນການໃຊ້ຊີວິດ ເຖິງວ່າຈະມີການຜ່ອນຜັນມາດຕະການ ແລະ ເປັນມື້ທີ 48 ທີ່ລາວບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ.

ຍ້ອນການເອົາໃຈໃສ່ໃນການສະກັດກັ້ນແຕ່ຫົວທີ ແລະ ຍ້ອນການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນການປະຕິບັດ ບັນດາມາດຕະການຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຂ່າວດີຢ່າງຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວວາ 48 ມື້ຕິດຕໍ່ກັນທີ່ບໍ່ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເພີ່ມ, ລວມເຖິງວ່າຈະບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ ແລະ ລັດຖະບານໄດ້ມີການຜ່ອນຜັນບາງມາດຕະການຕ່າງໆ ແຕ່ກໍ່ໍວອນໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຈົ່ງໃຊ້ຊີິວິດຢ່າງລະມັດລະວັງ ຢ່າປະໝາດ ໃຫ້ໃຊ້ຊີິວິດປົກກະຕິແບບໃໝ່ ຮູ້ຈັກປ້ອງກັນຕົນເອງທຸກດ້ານ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ ແລະ ຄົນໃນຄອບຄົວ. ໃນວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2020 ທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read