Slide
sonet-01
Tags ບໍ່ຕິດເຊື້ອ

Tag: ບໍ່ຕິດເຊື້ອ

ການຊື້ຊຸດເຄື່ອງກວດແບບໄວມາກວດເອງ ຜົນກວດເປັນລົບ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ບໍ່ຕິດເຊື້ອ

ທ່ານ ສີສະຫວາດ ສຸທານີລະໄຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄອບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຖະແຫຼງຂ່າວ ກ່ຽວກັບສະພາບໂຄວິດ 19 ປະາວັນທີ 11 ມັງກອນ 2022 ວ່າ ປັດຈຸບັນ ຫຼາຍທ່ານ ຊື້ຊຸດເຄື່ອງກວດແບບໄວ ມາກວດດ້ວຍຕົວເອງ, ການກວດດ້ວຍຊຸດເຄື່ອງກວດແບບໄວດ້ວຍຕົນເອງນັ້ນ ຊຸດເຄື່ອງກວດດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ຖືກຮັບຮອງຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. ການອ່ານຜົນກວດດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ ເພາະ ມີຫຼາຍທ່ານ ເຂົ້າໃຈຜິດວ່າ ຜົນກວດບໍ່ຂຶ້ນ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read