Slide
sonet-01
Tags ບໍ່ຄໍາ-ທອງເຊໂປນ ມອບເງິນ

Tag: ບໍ່ຄໍາ-ທອງເຊໂປນ ມອບເງິນ

ຊົມເຊີຍ! ບໍ່ຄຳ – ທອງ ເຊໂປນ ມອບເງິນອາກອນກຳໄລລ່ວງໜ້າໃຫ້ລັດ

ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງ ມີເນໂຣນສ໌ ລິມິເຕັດ ບໍ່ຄຳ - ທອງ ເຊໂປນ ( ລຊມລ ) ໄດ້ມອບແຊັກເງິນອາກອນກຳໄລລ່ວງໜ້າ ສົກປີ 2019 ຈໍານວນ 2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ ທ່ານ ກົງຄຳ ສິດທິວໍລະດາ ຮອງຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນ, ກະຊວງການເງິນ ເມື່ອວັນທີ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read