Slide
sonet-01
Tags ບໍາລຸງກໍຂ່າໃຫ້ກໍໃຫຍ່

Tag: ບໍາລຸງກໍຂ່າໃຫ້ກໍໃຫຍ່

ລອງເລີຍ! ໃຊ້ສູດນີ້ ບໍາລຸງຕົ້ນຂ່າໃຫ້ກໍໃຫຍ່ ໜໍ່ຫຼາຍ ກໍດຽວກິນໄດ້ໝົດປີ

ຂ່າເປັນພືດໃຫ້ຫົວອີກຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຄົນລາວເຮົານິຍົມນໍາມາປຸງແຕ່ງປະກອບໃສ່ອາຫານການກິນຊະນິດຕ່າງໆ ແລະ ນິຍົມປູກໄວ້ເປັນເຄື່ອງຫອມຕາມແຕ່ລະຄົວເຮືອນ ດັ່ງນັ້ນ, ມື້ນີ້ແອັດມີຂໍ້ມູນດີໆ ທີ່ສາມາດນໍາໄປໃຊ້ໄດ້ແທ້ ໃນການບໍາລຸງຕົ້ນຂ່າ ຫຼື ກໍຂ່າ ໃຫ້ເປັນກໍງາມດົກໜາ ອອກໜໍ່ຫຼາຍ ສາມາດບໍລິໂພກໄດ້ດົນໃນກໍດຽວ. ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກະກຽມ: ນໍ້າລ້າ 10ລິດ, ແປ້ງນົວ 1ບ່ວງແກງ ພ້ອມຕວງເກືອ ກາງປາຍບ່ວງແກງໜຶ່ງ ວິທີເຮັດ: ນໍານໍ້າລ້າ 10ລິດ ທີ່ຈະຫົດຕົ້ນຂ່າ ປະສົມກັບແປ້ງນົວ 1ບ່ວງແກງ ພ້ອມເກືອເລັກນ້ອຍ(ຕາມຮູບ)...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read