Slide
sonet-01
Tags ບໍລິຫານສະໝອງໃຫ້ໂປ່ງໃສ

Tag: ບໍລິຫານສະໝອງໃຫ້ໂປ່ງໃສ

7 ວິທີບໍລິຫານສະໝອງໃຫ້ໂປ່ງໃສ

ສະໝອງຖືເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງຮ່າງກາຍຄົນເຮົາ ທີ່ຕ້ອງເບິ່ງແຍງໃຫ້ດີ ເພື່ອໃຫ້ສົດຊື່ນໃຫ້ສະໝອງປອດໂປ່ງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. ສຳລັບຄໍລຳສຶກສາປະຈຳອາທິດນີ້ ທີມຂ່າວພວກເຮົາຈະໄດ້ນຳສະເໜີ 7 ວິທີການບໍລິຫານສະໝອງທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ງ່າຍໆມາແນະນຳ ຄື: 1 ເຮັດກິດຈະກຳສິລະປະ: ເປັນການບໍລິຫານສະໝອງທີ່ດີອີກໜຶ່ງວິທີ ເພາະຈະຝຶກເລື່ອງຂອງຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ການໃຊ້ທັກສະໃນການຄິດ, ວິເຄາະ ແລະ ອື່ນໆ ການຮຽນສິລະປະ ແມ່ນມີຄວາມມ່ວນຊື່ນ, ທ້າທາຍ ແລະ ກຸ້ມຄ່າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງຈະໄດ້ເປີດໂລກະທັດໃໝ່ໆໄປພ້ອມກັບການບໍລິຫານສະໝອງໂດຍໃຊ້ສິລະປະ. 2 ທ່ອງຄຳສັບ: ບໍ່ໃຫ້ຄິດວ່າການທ່ອງຄຳສັບເປັນໜ້າທີ່ຂອງເດັກໄວປະຖົມເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ນີ້ເປັນອີກໜຶ່ງວິທີໃນການບໍລິຫານສະໝອງ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read