Slide
sonet-01
Tags ບໍລິສັດ ໂຄລາວ

Tag: ບໍລິສັດ ໂຄລາວ

ບໍລິສັດ ໂຄລາວ ຍົກລະດັບນາຍຊ່າງຮອງຮັບໃຫ້ບໍລິການລົດທີ່ຈະເປີດໂຕໃໝ່

ໃນວັນທີ 27 - 31 ພຶດສະພາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ພະແນກ ASD ກຸ່ມບໍລິສັດ ໂຄລາວ ໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມນາຍຊ່າງ ໂດຍມີຕົວແທນຫົວໜ້າຊ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງຈໍາປາສັກເຂົ້າຮ່ວມ ໂດຍມີຄູຝຶກມາຈາກປະເທດມາເລເຊຍມາສິດສອນໃຫ້ຄວາມຮູ້ກັບເຕັກໂນໂລຊີລົດລຸ້ນໃໝ່. ຊຸດຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວແມ່ນຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ - ຄວາມສາມາດຂອງນາຍຊ່າງສ້ອມແປງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ທັງນີ້, ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃນການໃຫ້ບໍລິການສ້ອມແປງລົດລຸ້ນໃໝ່ທີ່ຈະເປີດໂຕໄວໆນີ້. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆ ລວມທັງເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read