Slide
sonet-01
Tags ບໍລິສັດ ເທີນ - ຫີນບູນ ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງ 2 ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ

Tag: ບໍລິສັດ ເທີນ - ຫີນບູນ ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງ 2 ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ

ບໍລິສັດ ເທີນ – ຫີນບູນ ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງ 2 ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ

ບໍລິສັດ ເທີນ - ຫີນບູນ ພາວເວີ ຈຳກັດ ໃນນາມຜູ້ສຳປະທານໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າເທີນ - ຫີນບູນ ພາກຂະຫຍາຍ ໄດ້ມອບ - ໂອນໂຄງການກໍ່ສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 22 KV ມີຄວາມຍາວ 4.500 ແມັດ ລວມມູນຄ່າເກືອບ 70.000 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ລະບົບຊົນລະປະທານ ບ້ານໜອງດົງ,...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read