Slide
sonet-01
Tags ບໍລິສັດ ເຄພີທີແອວ ໂອໂຕ ນໍາໄສ້ກອງລົດໃຫຍ່ ແມັກຈີ ເຂົ້າມາຈຳໜ່າຍໃນລາວ

Tag: ບໍລິສັດ ເຄພີທີແອວ ໂອໂຕ ນໍາໄສ້ກອງລົດໃຫຍ່ ແມັກຈີ ເຂົ້າມາຈຳໜ່າຍໃນລາວ

ບໍລິສັດ ເຄພີທີແອວ ໂອໂຕ ນໍາໄສ້ກອງລົດໃຫຍ່ ແມັກຈີ ເຂົ້າມາຈຳໜ່າຍໃນລາວ

ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ໄສ້ກອງລົດໃຫຍ່ຍີ່ຫໍ້ ແມັກຈີ ( Max G ) ທີ່ມີຄຸນນະພາບລະດັບມາດຕະຖານສາກົນ ມີຈຳໜ່າຍຢູ່ປະເທດລາວແລ້ວ ໂດຍແມ່ນ ບໍລິສັດ ເຄພີທີແອວ ໂອໂຕ ຈຳກັດ ໄດ້ເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍໄສ້ກອງລົດໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວໃນ ສປປ ລາວ. ພິທີນໍາສະເໜີຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ໄສ້ກອງລົດໃຫຍ່ ແມັກຈີ ( Max G ) ຈັດຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 26...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read