Slide
sonet-01
Tags ບໍລິສັດ ອິນຊີ ເປີດໃຫ້ມວນຊົນຖ່າຍຮູບສືບສານປະເພນີລາວໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ

Tag: ບໍລິສັດ ອິນຊີ ເປີດໃຫ້ມວນຊົນຖ່າຍຮູບສືບສານປະເພນີລາວໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ

ບໍລິສັດ ອິນຊີ ເປີດໃຫ້ມວນຊົນຖ່າຍຮູບສືບສານປະເພນີລາວໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ

ກຸ່ມບໍລິສັດ ອິນຊີ ຈັດກິດຈະກໍາຖ່າຍຮູບພາບຜ່ານຊີວິດການເປັນຢູ່ແບບລາວໆ, ການວາງສະແດງຮູບພາບໃນອະດີດ ແລະ ການວາງສະແດງສິນຄ້າ ພ້ອມທັງເປັນການເປີດໂຕຮ້ານຄ້າອອນລາຍ Onxon.com ຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 4 ພະຈິກຜ່ານມາເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນພະທາດຫຼວງ, ເປັນການສືບສານວັດທະນະທໍາລາວໃຫ້ມວນຊົນໄດ້ເຫັນ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າມາສໍາຜັດວິຖີຄົນລາວຍຸກເກົ່າ. ທ່ານ ມະໂນທໍາ ເພັດສີລິແສງ ປະທານ ກຸ່ມບໍລິສັດ ອິນຊີ ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ: ການຈັດກິດຈະກໍານີ້ກໍເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນພະທາດຫຼວງ ແລະ ເປີດໂຕຮ້ານຄ້າອອນລາຍ Onxon.com...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read