Slide
sonet-01
Tags ບໍລິສັດ ລາວພັດທະນາ

Tag: ບໍລິສັດ ລາວພັດທະນາ

ກຸ່ມບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍ ສີລາຊາ ເປີດເວທີຫາລືພາກທຸລະກິດ – ນໍາສະເໜີທ່າແຮງຂອງຕົນເພື່ອຮ່ວມພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວໃນຕໍ່ໜ້າ

ບໍລິສັດ ລາວພັດທະນາ ຂຸດຄົ້ນຖ່ານຫີນ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ( ຢູ່ໃນກຸ່ມບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍ ສີລາຊາ ) ຈັດງານພົບປະສາມັກຄີ ລະຫວ່າງ ກຸ່ມບໍລິສັດສີລາຊາ, ທະນາຄານຫຸ້ນສ່ວນ ການຄ້າ ທະຫານ - ສາຂາລາວ ( ຜູ້ສະໜອງແຫຼ່ງທຶນ ) ແລະ ບັນດາລູກຄ້າ VIP ( ໂຮງງານຊີມັງ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read