Slide
sonet-01
Tags ບໍລິສັດ ບີເອັມທີ

Tag: ບໍລິສັດ ບີເອັມທີ

ບໍລິສັດ ບີເອັມທີ ໄດ້ຮັບລາງວັນນັກທຸລະກິດດີເດັ່ນ ປະຈໍາປີ 2019

ບໍລິສັດ ບົວໄລມັງກອນທອງ ຂຸດຄົ້ນຖ່ານຫີນ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ( BMT ) ດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການຂຸດຄົ້ນ - ຜະລິດ ແລະ ຈໍາໜ່າຍຖ່ານຫີນຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ນັບແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ ເຊິ່ງບໍລິສັດໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມແຜນການດໍາເນີນງານຂອງບໍລິສັດທີ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາສໍາປະທານຂຸດຄົ້ນຖ່ານຫີນກັບລັດຖະບານ ລວມທັງປະຕິບັດພັນທະອາກອນ ແລະ ພັດທະນາອົງກອນໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າທັນສະໄໝເລື້ອຍໆ. ມາຮອດປີ 2019 ທາງບໍລິສັດໄດ້ມີການຂຸດຄົ້ນຖ່ານຫີນເພື່ອຜະລິດ - ຈໍາໜ່າຍຢູ່ພາຍໃນ ແລະ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read