Slide
sonet-01
Tags ບໍລິສັດ ຍີ່ປຸ່ນ - ຈີນ ແຂ່ງຂັນສູງໂຄງການສ້າງເມືອງທັນສະໄໝໃນອາຊຽນ

Tag: ບໍລິສັດ ຍີ່ປຸ່ນ - ຈີນ ແຂ່ງຂັນສູງໂຄງການສ້າງເມືອງທັນສະໄໝໃນອາຊຽນ

ບໍລິສັດ ຍີ່ປຸ່ນ – ຈີນ ແຂ່ງຂັນສູງໂຄງການສ້າງເມືອງທັນສະໄໝໃນອາຊຽນ

ບໍລິສັດ ຍີ່ປຸ່ນ ແຂ່ງຂັນດຸເດືອດກັບ ບໍລິສັດ ຈີນ ເພື່ອຍາດຊີງໂຄງການສ້າງເມືອງທັນສະໄໝຂອງຫຼາຍປະເທດໃນອາຊຽນ. ໂຄງການເມືອງທັນສະໄໝທີ່ຫຼາຍທະວີບໃນໂລກກໍາລັງເລັ່ງກໍ່ສ້າງເພື່ອຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນສະໄໝໃໝ່ ເປັນໂຄງການທີ່ບໍລິສັດຕ່າງໆຢາກມີສ່ວນຮ່ວມ ເປັນຕົ້ນໂຄງການເມືອງທັນສະໄໝໃນອາຊຽນຖືວ່າ ບໍລິສັດ ຍີ່ປຸ່ນ ເປັນຜູ້ນໍາໃນດ້ານນີ້. ຫຼ້າສຸດ, ບໍລິສັດ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ອົງກອນຕ່າງໆຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ປະມານ 200 ແຫ່ງ ຕ່າງແຂ່ງຂັນຢ່າງດຸເດືອດກັບ ບໍລິສັດ ຈີນ ເພື່ອເຂົ້າໄປເຮັດໂຄງການສໍາຄັນ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read