Slide
sonet-01
Tags ບໍລິສັດ ຊີບີເອຟ

Tag: ບໍລິສັດ ຊີບີເອຟ

ຊົມເຊີຍ! ຊີບີເອຟ ຟາຣມາ ມອບເຄື່ອງໃຊ້ການແພດ ແກ່ຄະນະສະເພາະກິດ ແຂວງຈໍາປາສັກ ມູນຄ່າ 100ລ້ານກີບ

ຄົນລາວຄົນມີນໍ້າໃຈ, ໃນສະພາບທີ່ປະເທດພົບວິກິດໂຄວິດ-19 ລະບາດແບບນີ້ ຖືເປັນອີກບົດທົດສອບໜຶ່ງຂອງການເບິ່ງນໍ້າໃຈຄົນພາຍໃນຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດານັກທຸລະກິດ ຫຼື ຜູ້ປະກອບການຕ່າງໆ ໃນການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ປະກອບສ່ວນທັງດ້ານວັດຖຸ ຫຼື ທຶນສະໜັບສະໜູນໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງລັດຖະບານ, ເຊິ່ງຜ່ານມາກໍ່ຈະປາກົດເຫັນຫຼາຍຂະແໜງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຕະຫຼອດມາ, ແຕ່ຫຼ້າສຸດ ບໍລິສັດ ຊີບີເອຟ ຟາຣມາ ຈຳກັດ ເປັນອີກແຮງໜຶ່ງໃນການມອບເຄື່ອງໃຊ້ທາງການແພດໃຫ້ແກ່ຄະນະສະເພາະກິດ ແຂວງຈໍາປາສັກ. ວັນທີ 27 ມີນາ 2020, ບໍລິສັດ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read