Slide
sonet-01
Tags ບໍລິມາດຫົວຈ່າຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະນໍ້າດື່ມ

Tag: ບໍລິມາດຫົວຈ່າຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະນໍ້າດື່ມ

6 ເມືອງໃນຄຳມ່ວນ ໄດ້ກວດຜ່ານມາດຕະຖານວັດແທກບໍລິມາດຫົວຈ່າຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະນໍ້າດື່ມແລ້ວ

ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຄຳມ່ວນ ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ຕ້ອງໄດ້ມີການຊົມໃຊ້ສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບຄວບຄູ່ກັບມາດຕະຖານ ແລະ ຜູ້ປະກອບການທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ຜະລິດນ້ຳດື່ມ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຝ່າຍໄດ້ຮັບຄວາມສະເໝີພາບກັນບໍ່ວ່າຈະເປັນຜູ້ບໍລິໂພກ ຫຼື ຜູ້ປະກອບການ ຈຶ່ງໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວກວດສອບບໍລິມາດຫົວຈ່າຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ບໍລິມາດສຸດທິນໍ້າດື່ມ ແນໃສ່ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງໃຫ້ທຸກຝ່າຍ. ໂດຍການນຳພາຂອງ ທ່ານ ແສງຄຳ ພິມມະສອນ ຫົວໜ້າຂະແໜງ ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read