Slide
sonet-01
Tags ບໍລິການໃຫມ່

Tag: ບໍລິການໃຫມ່

ຕະຫຼາດລາວ-ອົດຊີ ໃສ່ໃຈລູກຄ້າບໍ່ໃຫ້ມາເອງສັ່ງອອນລາຍໄດ້ສົ່ງຜັກເຖິງມື

ຕະຫລາດສົດລາວ-ອົດຊີໄດ້ເພີ່ມການບໍລິການສົ່ງຊີ້ນ-ຜັກສິນຄ້າທີ່ຕ້ອງການບໍລິໂພກປະຈຳວັນໃຫ້ຮອດມືລູກຄ້າ ພຽງການກົດສັ່ງທາງອອນລາຍ ປະຈຸບັນສັ່ງໄດ້ຜ່ານສອງຊ່ອງທາງ ແລະ ກຳລັງພັດທະນາເປັນຕະຫຼາດອອນລາຍທີ່ສົມບູນໃນໄວໆນີ້. ຕາມການໃຫ້ສຳພາດຂອງທ່ານ ແອນດຣູ ສີຄຳແພງ ຜູ້ອຳນວຍການຕະຫລາດລາວ-ອົດຊີ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕະຫລາດລາວ-ອົດຊີຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ຫຼິງເຫັນຄວາມຈຳເປັນຂອງລູກຄ້າຜູ້ຊົມໃຊ້ໃນຍຸກທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະສັງຄົມທີ່ຕ້ອງເຮັດວຽກແຂ່ງກັບເວລາ ຈິ່ງເພີ່ມອີກທາງເລືອກໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໄດ້ຈັບຈ່າຍຊື້-ຂາຍຊີ້ນ ແລະຜັກສົດຜ່ານຊ່ອງທາງອອນລາຍ ປະຈຸບັນໄດ້ເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການແລ້ວມີ 2ຊ່ອງທາງຄື ສັ່ງຊື້ຜ່ານເພຈເຟສບຸກຂອງຕະຫລາດກັບທາງວັອດແອັບ ແລະໄວໆນີ້ຈະມີເວັບໄຊ້ຂອງຕະຫລາດ ມາໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໄດ້ຈັບຈ່າຍຊື້-ຂາຍຜ່ານມືຖືແບບງ່າຍໆ. ການບໍລິການໃຫມ່ທີ່ວ່ານັ້ນກໍຄືການສົ່ງສິນຄ້າທາງອອນລາຍຕິດພັນກັບການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການກະຈາຍເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນນັ້ນທາງຕະຫລາດໄດ້ຈັດສັນພະແນກຫນຶ່ງບໍລິການຈັດຊື້  ຈັດສົ່ງໃຫ້ເຖິງມືລູກຄ້າ ມີຊື່ວ່າ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read