Slide
sonet-01
Tags ບ້ານຫາດຊາຍສູງ

Tag: ບ້ານຫາດຊາຍສູງ

ຊາວບ້ານຫາດຊາຍສູງ ເມືອງໄຊບູລີ ສາມັກຄີກັນຂົນກະສອບດິນ-ຊາຍ ປ້ານຄູກັນນ້ຳ, ຂະນະທີ່ລະດັບນໍ້າຍັງສືບຕໍ່ສູງຂຶ້ນ

ຊາວບ້ານຫາດຊາຍສູງ ເມືອງໄຊບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສາມັກຄີກັນຂົນກະສອບດິນ-ຊາຍ ປ້ານຄູກັນນ້ຳ ເນື່ອງຈາກນ້ຳເຊບັ້ງໄຟຍື່ງຂຶ້ນຖ້ວມບ້ານເຮືອນທີ່ຕັ້ງຢູ່ເບື້ອງລຽບແຄມເຊບັ້ງໄຟ ແລະ ໃກ້ຈະລົ້ນຄູກັນນ້ຳແລ້ວ ຍັງເຫຼືອບໍ່ເຖິງ 10 ຊັງຕີແມັດ. ຫາກບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ນ້ຳຈະໄຫຼເຂົ້າຖ້ວມເນື້ອທີ່ນາ ເໝືອນກັບປີຜ່ານມາ. ພໍ່ຕູ້ ໂລນ ອາຍຸ 67 ປີ ຊາວບ້ານຫາດຊາຍສູງ ໃຫ້ຮູ້ໃນວັນທີ 7 ກັນຍານີ້ວ່າ: ນ້ຳເຊບັ້ງໄຟໄດ້ຍື່ງຂຶ້ນຖ້ວມບ້ານຫາດຊາຍສູງນັບແຕ່ວັນທີ 4...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read