Slide
sonet-01
Tags ບ້ານນາຮອງໃຫຍ່

Tag: ບ້ານນາຮອງໃຫຍ່

ຊາວບ້ານນາຮ່ອງໃຫຍ່ ກຽມລົງມືກໍ່ສ້າງນ້ຳປະປາຊຸມຊົນ

ພາຍຫຼັງທີ່ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ( ທລຍ ) ໄດ້ທົດລອງປະຕິບັດໂຄງການໃນຮູບແບບ CFA ຫຼື ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການມາແລ້ວໃນປີຜ່ານມານີ້ ເຊິ່ງສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານຄຸນນະພາບຂອງໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບ, ການປະກອບສ່ວນ ແລະ ປະຊາຊົນມີລາຍຮັບຈາກກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງໂຄງການ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ລົງມືເຮັດເອງ, ຈັດການບໍລິຫານທຶນດ້ວຍຊຸມຊົນກໍຄືເປັນຜູ້ສ້າງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວໄດ້ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນຕໍ່ໜ້າ. ມາໃນວັນທີ 3 ສິງຫານີ້...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read