Slide
sonet-01
Tags ບົວລອຍ

Tag: ບົວລອຍ

ບົວລອຍ ຫວານໆມັນໆ ພ້ອມວິທີເຮັດງ່າຍໆ ຊ່ວງກັກຕົວຢູ່ເຮືອນ

ນໍ້າຫວານ ບົວລອຍ ອາຫານຫວ່າງ ທີ່ແຊບ ຫຼາຍຄົນມັກກິນແຕ່ເວລາຊື້ກໍ່ຈະກິນບໍ່ຈຸໃຈ ຫຼື ລົດຊາດບໍ່ໄດ້ດັ່ງໃຈ ທ່ານກໍ່ສາມາດເຮັດກິນເອງໄດ້ ແບບງ່າຍໆ ແຖມເສີມທັກສະໄດ້ເອງເລີຍ. ສ່ວນປະກອບ: ແປ້ງເຂົ້າໜຽວ, ໝາກພ້າວແກ່ (ຂູດ ເພື່ອຄັ້ນເອົາກະທິ), ໝາກພ້າວອ່ອນ (ຂູດໂຮຍ ຫຼື ບໍ່ໃສ່ກໍ່ໄດ້), ນໍ້າຕານ, ເກືອ, ນໍ້າສະອາດ, ຫາກຈະເຮັດແປ້ງເປັນສີສັນແບບທຳມະຊາດ ໂດຍບໍ່ໃສ່ສີອາຫານກໍ່ປະຕິບັດດັ່ງນີ້ຄື: ສີຂຽວເຮັດດ້ວຍໃບເຕີຍ,...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read