Slide
sonet-01
Tags ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ

Tag: ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ

ສະຕາ ຟິນເທັກ ຈັບມື ເຈດີບີ ລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການຮ່ວມມືເຊື່ອມຕໍ່ການຊຳລະ

ບໍລິສັດ ສະຕາ ຟິນເທັກ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຮ່ວມກັບທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ( JDB ) ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈການຮ່ວມມືເຊື່ອມຕໍ່ການຊຳລະຮ່ວມກັນ. ຈຸດປະສົງກໍເພື່ອຄົ້ນຄວ້າການຮ່ວມມືໃນການເປີດກວ້າງການເຂົ້າເຖິງບໍລິການດ້ານການທະນາຄານໃຫ້ສະດວກ - ວ່ອງໄວຍິ່ງຂຶ້ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນລູກຄ້າທີ່ມີບັນຊີກະເປົ໋າເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ ຢູມັນນີ ( u - money ) ກໍສາມາດໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີໂດຍກົງຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ. ບໍລິສັດ ສະຕາ ຟິນເທັກ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ພາຍໃຕ້ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read