Slide
sonet-01
Tags ບູຮານຄະດີ

Tag: ບູຮານຄະດີ

ຄົ້ນພົບແຫຼ່ງຜະລິດເຄື່ອງມືຫີນ ຫຼື ຍຸກຫີນຂັດ ຢູ່ບ້ານນໍ້າປາເຄນ ເມືອງວິລະບູລີ ມີອາຍຸເກົ່າແກ່ກວ່າ 6000 ປີ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9 - 25/1/2021 ທາງກອງບູຮານວິທະຍາ ກົມມໍລະດົກ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ສໍາເລັດການສໍາຫຼວດ,​ ຂຸດຄົ້ນ ແຫຼ່ງບູຮານວິທະຍາທີ່ພົບຢູ່ບ້ານນໍ້າປາເຄນ ເມືອງວິລະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ,​ເຊິ່ງເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງໃນການຄົ້ນພົບຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ທາງດ້ານບູຮານວິທະຍາ; ປະຫັວດສາດ; ວັດທະນະທໍາ ທີ່ເປັນແຫຼ່ງຜະລິດເຄື່ອງມືຫີນ(ຂວານຫີນຂັດ) ຫຼື ຍຸກຫີນຂັດ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read