Slide
sonet-01
Tags ບຸນຜີໂຂນ

Tag: ບຸນຜີໂຂນ

ປະເພນີ ບຸນຜີໂຂນ ປາງບຸນໃຫຍ່ຂອງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ປະເພນີ “ບຸນຜີໂຂນ” ໜຶ່ງບຸນໃຫຍ່ ຂອງເມືອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ບຸນຜີໂຂນ(ບໍ່ແມ່ນບຸນຜີຕາໂຂນ) ເມືອງໄຊຍະບູລີ ເປັນປະເພນີທີ່ສືບຕໍ່ກັນມາຫຼາຍຊົ່ວອາຍຸຄົນ ທີ່ຈັດຂື້ນທຸກໆປີ ໜ້າເສຍດາຍຍ້ອນການລະບາດຂອງໂຄວິດ 19 ຢູ່ຫຼາຍປະເທດ ເຖິງວ່າລາວເຮົາຈະຍັງບໍ່ພົບ ແຕ່ການບໍ່ຈັດງານທີ່ມີຄົນຫຼາຍກໍເປັນການປ້ອງກັນທີ່ດີ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ງານດັ່ງກ່າວປີນີ້ຖືກປະກາດຍົກເລີກໄປ ບຸນຜີໂຂນ ເປັນບຸນທີ່ໃຫຍ່ຂອງເມືອງປາກລາຍ ຕາມປະເພນີຜີໂຂນຈະອອກຈາກປ່າແຮ່ວມາພົບພະເຈົ້າບ້ານໃຫຍ່ສາມມື້, ຕອນທີ່ຜີໂຂນອອກມາແຕ່ປ່າແຮ່ວນີ້ແຫຼະມ່ວນສຸດໆ ເດັກນ້ອຍຈະເຂົ້າໄປລໍ້ຜີອອກມາແຕ່ປ່າແຮ່ວຈົນຮອດວັດ ສຽງເນືອງນັນໄປທົ່ວບ້ານໃຫຍ່ ເມືອງ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລີ. ບາງຄົນກະຢ້້ານແຕ່ກໍຢາກເຫັນແລ່ນເຂົ້າໄປລໍ້ຜີນຳເພີ່ນ, ເກືອບວ່າເດັກນ້ອຍທົ່ວເມືອງໄຊຍະມາໂຮມໂຕກັນຢູ່ບ່ອນດຽວນີ້ກະວ່າໄດ້,...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read