Slide
sonet-01
Tags ບຸນຍະລິດ ຊາວໜຸ່ມລາວຜູ້ທີ່ໄດ້ລາງວັນຫຸ່ນຍົນ 2 ຄັ້ງໃນລະດັບນາໆຊາດ

Tag: ບຸນຍະລິດ ຊາວໜຸ່ມລາວຜູ້ທີ່ໄດ້ລາງວັນຫຸ່ນຍົນ 2 ຄັ້ງໃນລະດັບນາໆຊາດ

ບຸນຍະລິດ ຊາວໜຸ່ມລາວຜູ້ທີ່ໄດ້ລາງວັນຫຸ່ນຍົນ 2 ຄັ້ງໃນລະດັບນາໆຊາດ

ຍ້ອນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຂອງພໍ່ແມ່ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມອົດທົນຕັ້ງໃຈສຶກສາຮໍ່າຮຽນ ໄຝ່ ຮຽນຮູ້, ມີວິໄນໃນການສຶກສາຮໍ່າຮຽນແບ່ງເວລາຮຽນຢ່າງເປັນລະບຽບ, ຈັດການກັບການຮຽນຢ່າງເໝາະ ສົມ ແລະ ຮຽນຮູ້ຖຶກຕ້ອງຕາມຫຼັກການ. ທ້າວ ບຸນຍະລິດ ໄຊສຸລຽນ ຈຶ່ງສາມາດຍາດໄດ້ລາງວັນ 2 ຄັ້ງ ໃນການແຂ່ງຂັນຫຸ່ນຍົນໃນລະດັບສາກົນ. ທ່ານ ນາງ ຄອນສະຫວັນ ໄຊສຸລຽນ ຜູ້ເປັນແມ່ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ຕົນເອງຮູ້ສຶກພາກພູມໃຈທີ່ ລູກສາມາດຍາດໄດ້ລາງວັນແຂ່ງຂັນຫຸ່ນຍົນຂັ້ນນານາຊາດສອງຄັ້ງຕິດຕໍ່ກັນ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read