Slide
sonet-01
Tags ບຸນຊ້າງໄຊຍະບູລີ

Tag: ບຸນຊ້າງໄຊຍະບູລີ

ບຸນຊ້າງໄຊຍະບູລີມີປະຫວັດໜ້າສົນໃຈ ເຫດໃດຈິ່ງຈັດໃຫ້ເປັນທາງບຸນໃຫຍ່

ມະຫາກໍາບຸນຊ້າງ ເປັນປາງປຸນໃຫຍ່ຂອງແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ທີ່ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີໃນທ້າຍເດືອນກຸມພາ ແລະ ປີ 2020 ນີ້ ເລີ່ມຈັດແຕ່ວັນທີ 18 ກຸມພາ ຈົນຮອດທ້າຍເດືອນ ກ່ອນທີ່ຈະໄປທ່ຽວບຸນເຮົາມາຮູ້ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ ມະຫາກໍາບຸນຊ້າງກ່ອນ. ແຂວງໄຊຍະບູລີຕັ້ງຢູ່ພາກເໜືອຂອງປະເທດລາວ ຕັ້ງຢູ່ຝັ່ງຂວາຂອງແມ່ນໍ້າຂອງ ທິດເໜືອຕິດກັບແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ທິດຕາເວັນອອກ ຕິດກັບແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ, ມີຊາຍແດນຕິດກັບ 6...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read