Slide
sonet-01
Tags ບີແກນ

Tag: ບີແກນ

ກ່ອນຈະເປັນເຄື່ອງກີລາພິມລາຍ ແລະ ເຫດຜົນທີ່ຄວນເລືອກ BEGAN ຈາກນັກລິເລີ່ມຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍ

BEGAN SPORT ເປັນຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງກີລາພິມລາຍ ທີ່ຢູ່ຄູ່ກັບຄົນລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນທີ່ຮັກມັກໃນກີລາບານ ແລະ ນັກເຕະໃນລີກຂອງ ສປປ ລາວ ຄືກັບຜະລິດຕະພັນກີລາພິມລາຍອື່ນໆ. ແຕ່ BEGAN SPORT ມີຈຸດກໍາເນີດທີ່ໜ້າສົນໃຈ ເລີ່ມຈາກບຸກຄົນໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ຮັກມັກໃນກີລາບານເຕະເປັນຜູ້ສ້າງ ແລະ ກາຍເປັນເຫດຜົນທີ່ຄວນເລືອກ. ທ້າວ ໄອແມັກ ແສນທະວີ ໜຸ່ມນ້ອຍອາຍຸພຽງ 21 ປີ ເຈົ້າຂອງພະລິດຕະພັນເຄື່ອງກີລາພິມລາຍ BEGAN...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read