Slide
sonet-01
Tags ບິດາແຫ່ງແນວພັນເຂົ້າ

Tag: ບິດາແຫ່ງແນວພັນເຂົ້າ

ຊາວຈີນສຸດເສົ້າກັບການຈາກໄປຂອງ ທ່ານ ຢວນລົງຜິງ ຜູ້ບຸກເບີກແນວພັນເຂົ້າປະສົມແຫ່ງຊາດ

ເວລາ 13 ໂມງ 7 ນາທີຂອງວັນທີ 22 ພຶດສະພາປີ 2021, ທ່ານຢວນລົງຜິງ, ຫົວໜ້າສູນຄົ້ນຄວ້າໂຄງການເຕັກນິກເຂົ້ານາພັນປະສົມແຫ່ງຊາດຈີນ, ຜູ້ໄດ້ຮັບ “ຫຼຽນໄຊແຫ່ງຊາດ ສປ ຈີນ” ໄດ້ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳຢູ່ນະຄອນສາງຊ່າແຂວງຫູນານ ສປ ຈີນ, ລວມອາຍຸໄດ້ 91 ປີ. ທ່ານຢວນລົງຜິງເປັນຜູ້ບຸກເບີກຄົ້ນຄວ້າແລະພັດທະນາເຂົ້ານາພັນປະສົມຂອງຈີນ. ທ່ານເປັນຜູ້ປະກອບສ່ວນອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ມີຕໍ່ປະເທດຈີນກໍຄືມວນມະນຸດ, ຍັງເປັນຜູ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງລົ້ນເຫຼືອບໍ່ສະເພາະແຕ່ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານຢ່າງດຽວ. ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງບໍ່ລົດລະຂອງທ່ານຕະຫຼອດຊີວິດ, ໄດ້ສົ່ງຜົນດີໃຫ້ກັບສັນຕິພາບຂອງໂລກແລະການພັດທະນາຂອງມວນມະນຸດທີ່ບໍ່ມີວັນຈະຫຼົງລືມໄດ້. ປະຊາກອນຈີນກວ່າ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read