Slide
sonet-01
Tags ບິດຄອຍ

Tag: ບິດຄອຍ

ລັດຖະບານ ອະນຸຍາດໃຫ້ 6ບໍລິສັດ ດຳເນີນການທົດລອງຂຸດ,​ນຳໃຊ້ ແລະ ຊື້-ຂາຍຄຣິບໂຕ ຢູ່​ສປປລາວ

ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ1158/ຫສນຍ ລົງວັນທີ9ກັນຍາ 2021, ເລື່ອງ ທິດຊີ້ນໍາຂອງທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີທິດຊີ້ນໍາ ກ່ຽວກັບຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ການທົດລອງຂຸດບິດຄອຍ, ການຂໍເຊັນສັນຍາຊື້-ຂາຍພະລັງງານໄຟຟ້າ ກັບບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ເງື່ອນໄຂຕ້ານລາຄາໄຟຟ້າສູງສຸດ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນຂະແຫນງກິດຈະການ Data Processing ຫຼື ການຂຸດບໍ່ດີຈີຕອນ (Crypto Currency). ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງທິດຊີ້ນໍາຂອງທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາຍັງ ທ່ານຊາບ ດັ່ງນີ້: “ເພື່ອໃຫ້ດໍາເນີນການໄດ້ໄວ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read