Slide
sonet-01
Tags ບາງປັດໄຈຂອງໂລກ ທີ່ກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດລາວ

Tag: ບາງປັດໄຈຂອງໂລກ ທີ່ກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດລາວ

ບາງປັດໄຈຂອງໂລກ ທີ່ກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດລາວ

ເມື່ອກາງເດືອນຕຸລາ 2019 ທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາລາວ ໄດ້ເປີດເຜີຍໃນບົດລາຍງານເສດຖະກິດອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ ວ່າ: ເສດຖະກິດໂລກທີ່ຫຼຸດລົງລວມເຖິງ ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງອາເມຣິກາ ແລະ ສປ ຈີນ ເຮັດໃຫ້ການສົ່ງອອກ ແລະ ການລົງທຶນໃນພາກພື້ນຫຼຸດລົງ ອັນເປັນສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ກັບເສດຖະກິດຂອງຫຼາຍປະເທດໃນພາກພື້ນ. ຂະນະທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດເພິ່ງພາການນໍາເຂົ້າປະເພດນໍ້າມັນ ແລະ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັ່ນກັນ ລວມທັງອັດຕາແລກປ່ຽນ. ກ່ຽວກັບພາກພື້ນ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read