Slide
sonet-01
Tags ບັນຫາໄຟຟ້າ

Tag: ບັນຫາໄຟຟ້າ

ແກ້ໄຂບັນຫາໝໍ້ນັບໄຟທີ່ຜິດປົກກະຕິ ໃນຫຼາຍບ້ານຂອງເມືອງໄຊທານີ

ຄ່າໄຟຟ້າເຖິງຈະບໍ່ຫຼວງຫຼາຍຖ້າທຽບໃສ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ ແຕ່ກໍ່ເປັນທີ່ຕິດອົກຕິດໃຈ ແລະເປັນບັນຫາທີ່ຮ້ອນແຮງໃນສັງຄົມ ຖືວ່າມີຫາງສຽງຈາກສັງຄົມໃນຈຳນວນຫຼາຍພໍສົມຄວນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີຂໍ້ຄິດເຫັນຕໍ່ເລື່ອງລາຄາ ປະມານວ່າບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງໄຟຟ້າຫຼາຍຄ່າໄຟຄືແພງແທ້ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທັງໝົດ ໄຟຟ້ານະຄອນຫລວງໄລຍະນີ້ແມ່ນໄດ້ອອກກວດກາບັນດາໝໍ້ນັບໄຟໃຫ້ປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍໆບ້ານ. ດັ່ງນັ້ນ ວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021, ທ່ານ ໂພໄຊ ພົມມະທໍາ ຫົວໜ້າສາຂາໄຟຟ້າລາວນະຄອນຫຼວງ 2 ໄດ້ນໍາພາພະນັກງານວິຊາການ 9 ທີມ 18ຄົນ ສໍາຮອງ ອີກ 6 ຄົນເຄື່ອນໄຫວກວດໝໍ້ນັບໄຟເປັນໜ້າກະດານຂອງໂຄງການ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read