Slide
sonet-01
Tags ບັນຫາອອກໃບຕາດິນຊໍ້າຊ້ອນ

Tag: ບັນຫາອອກໃບຕາດິນຊໍ້າຊ້ອນ

ຫົວໜ້າ ພຊສ ວາງ 12 ມາດຕະການ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ດິນ ພ້ອມເດັດຂາດຕໍ່ພະນັກງານທີ່ລະເມີດກົດໝາຍ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານ ແລະ ບັນດາຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພຊສ ນວ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດ່ວນ ໂດຍສະແມ່ນບັນຫາທີ່ດິນ, ການອອກໃບຕາດິນຊັກຊ້າ, ຊໍ້າຊ້ອນ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ມີລະສະນະບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ສະພາປະຊາຊົນ ຊຸດທີ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທ່ານ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read