Slide
sonet-01
Tags ບັນຫາສຸຂະພາບຈິດ ອີກໜຶ່ງເລື່ອງໃຫຍ່ໃນໄລຍະໂຄວິດ

Tag: ບັນຫາສຸຂະພາບຈິດ ອີກໜຶ່ງເລື່ອງໃຫຍ່ໃນໄລຍະໂຄວິດ

ບັນຫາສຸຂະພາບຈິດ ອີກໜຶ່ງເລື່ອງໃຫຍ່ໃນໄລຍະໂຄວິດ

ໃນສະຖານະການທີ່ພະຍາດລະບາດ ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານຮ່າງກາຍສາມາດຈັດການໄດ້ດ້ວຍການສີດວັກແຊັງ ແຕ່ສິ່ງທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວຕໍ່ບຸກຄົນຄື ບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບຈິດ. ບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ມີຜູ້ຊ່ຽວຊານຄາດວ່າປະຊາກອນໂລກຕ້ອງປະເຊີນໜ້າໃນປີ 2021 ມີດັ່ງນີ້: ພາວະໝົດໄຟ ແລະ ການຢູ່ຢ່າງໂດດດ່ຽວເປັນເວລາດົນ ໃນຂະນະທີ່ຊີວິດປະຈຳວັນ ສະຖານະການປົກກະຕິກໍມີຄວາມຄຽດຫຼາຍຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ເມື່ອເກີດພະຍາດລະບາດໃຫຍ່ ກໍຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມຕຶງຄຽດເພີ່ມຂຶ້ນ ທັງຄວາມຄຽດຈາກການຮຽນ, ການຮັກສາຕົນເອງໃຫ້ປອດໄພ, ບັນຫາດ້ານການເງິນ, ການຕ້ອງຕິດຕາມຂ່າວສານ ແລະ ການໄດ້ເຫັນຜູ້ຄົນມີອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ຄວາມຕາຍ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກວ່ານີ້ແມ່ນເກມທີ່ບໍ່ຮູ້ມື້ຈົບ. ນອກຈາກນີ້, ການຢູ່ຢ່າງໂດດດ່ຽວ ເຊິ່ງນຳໄປສູ່...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read