Slide
sonet-01
Tags ບັນຫານ້ຳເປື້ອນຕາມຮ່ອງແຊງ

Tag: ບັນຫານ້ຳເປື້ອນຕາມຮ່ອງແຊງ

ບັນຫານ້ຳເປື້ອນຕາມຮ່ອງແຊງ ທຸກໜ່ວຍງານຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມກັນແກ້ໄຂ

ນ້ຳຄອງຫຼາຍແຫ່ງນັບແຕ່ຕະຫຼາດຊັ່ງຈ່ຽງ, ປາກປ່າສັກ, ຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ ແລະ ຄອງນ້ອຍ - ໃຫຍ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ໄດ້ໄຫຼລົງມາສູ່ຮ່ອງແຊງກ່ອນຈະລົງສູ່ບຶງທາດຫຼວງ ການໄຫຼວຽນຂອງນ້ຳໃນຮ່ອງດັ່ງກ່າວອາດໄຫຼບໍ່ທັນ ເຊິ່ງມັນໄດ້ສົ່ງກິ່ນເໝັນລົບກວນປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃກ້ບໍລິເວນດັ່ງກ່າວມາເປັນເວລາດົນນານ ປັດຈຸບັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຫັນວ່າເຖິງເວລາຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂທັງສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ ແຕ່ທຸກຄົນໃນສັງຄົມໂດຍສະເພາະໃນນະຄອນຫຼວງ ຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມເພື່ອສ້າງໃຫ້ນະຄອນຫຼວງກາຍເປັນເມືອງທີ່ສະອາດ. ທ່ານ ບຸນຈັນ ແກ້ວສີທຳມະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກ່າວວ່າ: ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະຊາກອນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນແຕ່ລະປີໄດ້ສົ່ງຜົນດີທາງດ້ານທຸລະກິດ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read