Slide
sonet-01
Tags ບັນຫາການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ

Tag: ບັນຫາການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ

ພາກທຸລະກິດສະເໜີແກ້ບັນຫາ ຕິດພັນກັບການນຳເຂົ້າ – ສົ່ງອອກ

ພາກທຸລະກິດສະເໜີພາກລັດແກ້ບັນຫາ ຕິດພັນກັບຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸຍາດ, ໃບຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບ, ເວລາພິຈາລະນາ, ຄ່າທໍານຽມ, ບັນດານິຕິກໍາທີ່ຍັງບໍ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ທີ່ຕິດພັນກັບການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າ. ຈາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍກົມການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ( ອຄ ) ໃນວັນທີ 6 ມີນາ 2020...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read